FOODDEFENSE.be

Powered by AMNorman

VACCP, TACCP en CARVER.

 

Om risico ’s efficiënt te beheersen moet je de risico’s analyseren.

Naar analogie met de alom gekende HACCP in de food safety ontstonden in de VS methodes om de food defense risico ’s te inventariseren en te beoordelen, met het oog op de bepaling van preventieve maatregelen. De bekendste hiervan zijn CARVER, TACCP en VACCP.

VACCP staat voor Vulnerability Analysis Critical Control Points, TACCP heeft het over Threat Analysis en CARVER is een letterwoord voor "Criticality, Accessibility, Recuparibility, Vulnaribility, Effect & Recognizability".

 

Een mens zou door de bomen het bos niet meer zien, de AMNorman-experten brengen klaarheid.

 

Voor de Carver methode is in de VS een software applicatie uitgewerkt. De setup van deze applicatie kan gratis gedownload worden. Ermee werken is bijzonder tijdrovend, waardoor deze methode naar onze mening minder geschikt is voor KMO’s in de voedingssector, die toch het gros van de Europese bedrijven uitmaken.

 

TACCP en VACCP zijn methodes die her en der wel theoretisch beschreven staan, maar de theorie in de praktijk omzetten en een gestructureerd food defense plan op basis van één van deze methodes uitwerken is evenmin evident. Beide methodes hebben hun voor- en nadelen, en ze kunnen naar onze mening het beste naast elkaar aan bod komen.

 

De experts van AMNorman evalueerden alle methodes, zochten en vonden heel wat food defense checklists voor diverse sectoren en compileerden alle informatie in een eenvoudige maar gestructureerde food defense matrix waarin zowel de TACCP als de VACCP methode aan bod komen, en waarmee je snel een gedocumenteerd FOOD DEFENSE PLAN samenstelt op maat van je eigen onderneming.

 

De matrix, bestemd om zelf je plan verder te verfijnen kan je bij AMNorman bekomen op twee manieren:

Je neemt deel aan één van onze volgende food defense- seminaries of -opleidingen. [...]

Je boekt minstens één dag een food defense expert, en hij leert je het document gebruiken in jouw eigen onderneming. [...]

 

Copyright © 2012. AMNorman. All Rights Reserved